Osvedčená liečebná kúra: soľ a bahno z Mŕtveho mora

Psoriáza postihuje asi 3 % populácie, vyskytuje sa teda medzi ľuďmi tak často ako napríklad cukrovka. Už v starovekom Grécku ju poznali ako kliatbu bohov. Zámena s leprou priviedla mnoho nešťastníkov do izolácie medzi malomocných.

Tieto omyly sa však postupne korigovali. Podľa slov lekárnika RNDr. Petra Burdátša, s ktorým sme sa pozhovárali o možnostiach liečby ochorenia – nové objavy, opierajúce sa o pokroky v medicíne – definitívne potvrdili, že psoriáza nepatrí medzi infekčné ochorenia.

Mnoho ľudí má však aj napriek tomu obavy z prípadného prenosu tejto neestetickej choroby…

Jej nákazlivosť je vylúčená. Hoci psoriáza nie je vrodená, často vysoký výskyt ochorenia v rodine svedčí skôr o tom, že podstatný význam pri manifestácii jej prejavov majú práve faktory dedičnosti. Spolu s vrodeným sklonom k tomuto ochoreniu, ktorý človek po svojich rodičoch zdedí do vienka, svoju úlohu zohrávajú tiež provokačné faktory, ktoré umožnia prejaviť sa skrytej, vrodenej predispozícii. Patria medzi ne predovšetým infekcie horných ciest dýchacích, u detí častý zápal mandlí, psychické stresy, alkohol, tehotenstvo alebo pôrod, niektoré lieky a poranenenia kože. Pôsobením týchto faktorov sa skrytá, len v génoch zakódovaná psoriáza prejavuje na koži. A v dnešnej, na vonkajšiu krásu tak veľmi orientovanej spoločnosti, sú títo pacienti výrazne handicapovaní.

Aké sú možnosti liečenia tohto ochorenia?

Keďže príčina psoriázy doposiaľ nie je známa, terapia sa zameriava, ako mnohí postihnutí týmto ochorením už dobre vedia, hlavne na zmiernenie jej prejavov. Praktický lekár lieči len chronických pacientov s ohraničenými prejavmi. Ďalšia starostlivosť patrí do rúk ambulantného dermatológa, ktorý môže v prípade potreby zvážiť ošetrovanie v liečebnom dennom centre pre psoriatikov, prípadne odporučiť hospitalizáciu či kúpeľnú liečbu v špecializovanom zariadení, napr. v Smrdákoch. Lokálne ošetrovanie patrí k pilierom v starostlivosti o chorých. Voľba správneho liečebného prostriedku je u každého pacienta individuálna. Používajú sa rôzne lokálne lieky odstraňujúce olupovanie a zápal kože. Vo vhodných prípadoch ich možno kombinovať s umelým UV- žiarením a kúpeľmi. Tu chcem upozorniť na dobré skúsenosti s použitím solí a čierneho bahna KAWAR z Mŕtveho mora. Výhodou tejto terapie je, že sa môže uskutočňovať nielen ambulantne, ale aj v domácom prostredí.

Aký je prínos takejto „vaňovej“ terapie?

Balneoterapia má na liečbu psoriázy blahodarný vplyv. Už sama čistá voda má význam hygienický, očistný. Koža sa zbavuje nánosov použitých externých liekov pred ich ďalšou aplikáciou. Stáva sa hydratovanou, teplou, prekrvenou, rohová vrstva je namacerovaná, takže lepšie potom prenikajú použité externá. Prísady použité v kúpeli majú podľa svojho zloženia lokálne liečebné účinky. Zvláštne zloženie minerálov, ktoré sú obsiahnuté v soli a bahne z Mŕtveho mora, dopomáha k rýchlejšiemu zbaveniu sa zrohovatenej kože, následnému hojeniu a stabilizácii nálezu. Tieto vzácne minerály soli majú výborné liečivé účinky aj na kožné ekzémy, zápaly pokožky a akné. Kúpeľ si možno dožičiť aj viackrát za týždeň. Pri voľbe druhu liečebnej balneoterapie je nutné brať do úvahy formu a štádium psoriázy. Rozhoduje teplota a dĺžka kúpeľa a koncentrácia prísad. Vaňový kúpeľ má trvať 15 až 20 minút a má mať teplotu 37 až 38oC.
Bahenné zábaly urýchľujú nielen hojenie, ale i prietok v lymfatických dráhach, zrýchľujú obeh krvi a pomáhajú normalizovať látkovú premenu a obnoviť funkcie organizmu, ktoré vedú k orgánovej rovnováhe a tým k stabilizácii nálezu. Počas leta je vhodné kombinovať ich s priamym slnečným žiarením – odporúča sa preto nanášať bahno na celé telo v záhrade, na terase či pri vode. Účinok sa dostaví už po pár aplikáciách.
Pri ťažkých a generalizovaných stavoch sa však pristupuje už aj k podávaniu liekov vnútorne – systémovo, často v kombinácii s lokálnou terapiou.

Hoci odstrániť príčinu psoriázy dnešná medicína ešte nedokáže, správnou liečbou možno docieliť približne 92% úspešnosť, predovšetkým v udržiavaní ochorenia pod kontrolou v znesiteľnom stave.